Returkultur är ett nätverk för miljöarbete för kulturaktörer i Västra Götalandsregionen. Som första steg håller vi på att etablera en delningspool för i huvudsak scenteknik och verktyg. Poolen bygger dels på att vi tar tillvara utrustning som andra verksamheter inte längre använder, som vi samlar in och reparerar vid behov, och dels på att kulturaktörer som äger utrustning gör den tillgänglig för andra genom vår delningspool. Under våren 2019 genomför vi ett pilotprojekt med ett antal aktörer där vi testar en digital plattform för bokning och kommunikation. Vi testar också hur logistik och andra praktiska moment kan gå till på ett så smidigt sätt som möjligt.

Vi arrangerar dessutom öppna reparationskvällar en gång i veckan i vår lokal på Varholmsgatan 7 i Sandarna, Göteborg. Där reparerar vi i huvudsak utrustning vi samlat in från olika aktörer som efter reparation tillförs delningspoolen men alla är välkomna att ta med sina egna prylar (elektronik, textil och enklare trä) för att reparera dem med våra verktyg och gemensamma krafter och kunskaper.

Returkultur är sprunget ur de ideellt drivna festivalerna Skogsfesten och Algotfestivalen som under tio års tid arrangerat festivaler med mål att skapa en festival med så lågt klimat- och miljöavtryck som möjligt. Det lagas mat av svinnmat från butiker, byggs scener av rivningsmaterial från närliggande byggen och det produceras egen el med solceller och kasserade reservkraftsbatterier från serverhallar. Under åren har vi samlat på oss en mängd begagnade eller kasserade verktyg, utrustning och material från olika håll som vi delat mellan festivalerna och till andra aktörer i regionen. Det kändes så fånigt att sitta på en massa resurser som bara användes ett antal helger per år, så vi ville skapa ett sätt att dela med fler, och ett sätt för fler att dela med sig. Så föddes Returkultur, med ett syfte att samla kulturaktörer i VG-regionen och tillgängliggöra våra samlade resurser för varandra. Oavsett om det är scenteknik, kunskaper, verktyg eller vilja har alla något att dela med sig av.

Annonser